Повече за ДГ "Мечта"

Информация за предстоящи обучения

 

·  1       Тема на обучението.

Разпознаване и превенция на гнева и агресията. Форми и методи на противодействие.

·    2     Място на провеждане.

ДГ "Мечта"                       

 гр. Кюстендил    ул. "Бузлуджа" №91

·    3     Период на провеждане.

19.01.2023

·    4     Начален и краен час.

Начален час – 17;300 ч.

Краен час – 19;00 ч.

·    5     Наименование на обучителната организация.

ДГ ,,Мечта"

Вътрешноинституционална квалификация

·     6    Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

 1. Тема на обучението.

Подходът „изящна комуникация“ в педагогическата практика

 1. Място на провеждане.

ДГ "Мечта"  гр. Кюстендил  ул. "Бузлуджа" №91

 1. Период на провеждане.

23.11.2022

 1. Начален и краен час.

от 17:30 ч. до 19:00 ч. 

 1. Наименование на обучителната организация.

Вътрешноинституционална квалификация

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

15

 

 

 1. Тема на обучението.

Основен курс по първа долекарска помощ.

 1. Място на провеждане.

ДГ "Мечта"  гр. Кюстендил  ул. "Бузлуджа" №91

 1. Период на провеждане.

19.11.2022

 1. Начален и краен час.

Начален час - 09:00 ч. Краен час - 15:00 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Академия Първа Помощ

 1. Брой на педагогическите специалисти,заявили желание за участие.

15

 

 

 1. Тема на обучението.

„Успешна адаптация на децата от първа група в детската градина“

 1. Място на провеждане.

ДГ „Мечта“

 1. Период на провеждане.

12 октомври 2022 година

 1. Начален и краен час.

начален час 17.30 ч.

 краен час 19.00ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Обучение (вътрешна квалификация) на ДГ „Мечта“

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

15

УВАЖАЕМИ СЕМЕЙСТВА,

logo dg mechta knНие Ви предлагаме да поверите детето си на квалифицирани педагози, психолог и логопеди, които ще се грижат за него в модерно изградена, самостоятелна и съвременна материална база, с двор за игра, спорт и почивка.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА :

- Уютна, спокойна и близка до семейството среда;

- Малък брой на децата в групите;

- Самостоятелна занималня, спалня и санитарен възел към всяка група

- Съобразяване с личността на детето;

- Развиване на неговата индивидуалност, способност и интереси;

- Занимания по английски език/ заплаща се от родителите/, фолклорни и съвременни танци, изящни и приложни изкуства, баскетбол и волейбол, компютри, вокална група –безплатно;

- Компетентност, професионализъм и обич от страна на екипа;

- Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори .

Нашият подход към децата:

- Обучение под формата на игра, развиващо любопитството на детето и интереса му към света;

- Топло отношение, обърнато към преживяванията на детето и неговата индивидуалност;

- Стимулиране на децата да опознават и изразяват вътрешния си свят чрез езика на различните изкуства - рисуване, театър, музика, танци;

- Избраните програми за работа развиват социалните умения на децата и подпомагат тяхната адаптация и самоизява в групата;

- На разположение в ДГ „Мечта“ са психолог и логопед.

Възможности за приемане на деца със специални образователни потребности В детската градина са приети деца със специални образователни потребности. За обучението са осигурени ресурсен учител, логопед и психолог. В детската градина има кабинет за деца със специални образователни потребности. За момента не са осигурени условия за прием на деца с физически увреждания.

Детската градина има над 40 -годишна история. Oткрита е през 1973 година като целодневна детска градина“Румяна Войвода“. През 1997 година от целодневна детска градина се преобразува в обединено детско заведение“Мечта“, а от 2002 година към нас са прехвърлени две седмични оздравителни групи, по –късно стават седмични групи; от учебната 2015/2016 година е разкрита и една полудневна група.С влизането на ЗПУО от 1 август 2016 година седмичните групи са закрити.

Детската градина работи по проблемите за интегрирането на деца от различен етнически произход. ДГ „Мечта“ е детско заведение в община Кюстендил с най-много разработени и спечелени проекти.

Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие и създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search