Съобщения, предстоящо

 

На 11.06.2022 г от 9.00 до 16.00 часа ще се проведе online обучение на тема : " Методи и подходи при работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация на вниманието. "

В обучението ще участват 15 педагогически специалисти

На 26 август 2021 година на страницата на МОН са публикувани Насоките за организация на учебната 2021-2022 година, продиктувани от извънредната епидемиологична обстановка.

Необходимо е да се запознаете подробно с тях. До началото на новата 2021/2022 година предстои ПС да вземе решения, свързани с тях.

 

 

Уважаеми родители,

НИЕ СА ГРИЖИМ ЗА ВАЩИТЕ ДЕЦА!


Настоящата 2020  година постави едно важно предизвикателство пред нас -да опазим здравето на децата и на работещите в детската градина в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Най-важното е да намерим баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни.
ДГ „Мечта“ закупи за всички групи уреди за пречистване и йонизиране на въздуха. Тези уреди пречистват въздуха на 99.97% от всички ултра фини прахови частици с размер до 0.3 микрона, от вредните миризми, унищожават опасни алергени, полени, спори, вируси и бактерии и също така насищат въздуха с милиони полезни за здравето аниони. Уредите са придружени с протокол от лаборатория по дезинфекция, стерилизация и биоиндикатори и са безопасни за децата и персонала.
Пречиствателят за въздух има ХЕПА филтър, филтър с активен въглен и йонизатор. ХЕПА филтрите улавят всички замърсители, вируси и бактерии във въздуха. Активният въглен улавя и неутрализира отровите. Йонизаторът генерира до 5 милиони негативно заредени йони на куб.см., които се свързват с позитивно заредените частици в стаята, като прах, бактерии, вируси, полени, алергени и други, като по този начин се намалява броя на свободно движещите се частици във въздуха и допълнително въздухът се пречиства. Освен това те намаляват статичното електричество и са много полезни за здравето.
Нашата цел е да изградим взаимно доверие и подкрепа в името на спокойствието и здравето на децата и връщането им към безгрижните игри в детската градина. Считаме, че по този начин ще създадем една по-безопасна, сигурна и спокойна среда, която да гарантира не само физическото, но психическото здраве на децата и персонала.

Предстоящата учебна година ни поставя предизвикателството да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Всички заедно трябва да намерим баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да продължим да живеем относително нормално, от друга.
Предлагаме Ви пълният текст на Насоки за работата на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search