Седмично меню детска градина 28-12-29-12-2023 г.

menu-28-12-29-12-2023-dg.pdf

Седмично меню детска градина 18-12-22-12-2023 г.

menu-18-12-22-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 18-12-22-12-2023 г.

menu-18-12-22-12-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 11-12-15-12-2023 г.

menu-11-12-15-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 11-12-15-12-2023 г.

menu-11-12-15-12-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 04-12-08-12-2023 г.

menu-04-12-08-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 04-12-08-12-2023 г.

menu-04-12-08-12-2023-yg.pdf

Седмично меню детска градина 27-11-01-12-2023 г.

menu-27-11-01-12-2023-dg.pdf

Седмично меню яслени групи 27-11-01-12-2023 г.

menu-27-11-01-12-2023-yg.pdf

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search