Обществен съвет

Състав на обществения съвет към ДГ „Мечта“:

Членове:

1.Габриела Милчева Павлова- председател

2.Пламен Либев Пенев- член

3.Румяна Захариева Келешева- член

4.Михаил Георгиев Станчев- член

Резервни членове:

1.Ивона Стефанова Димитрова

2.Гюла Руменова Димитрова

3.Мария Ангелова Славчева

4.Борислава Илианова Стефчова

 

meeting

На 20 януари 2023 година от 17 часа ще се проведе заседание на ОС.
В дневния ред са включени въпроси, свързани с избора на учебните помагала, изпълнение на бюджета за 2022 година и други.
Предлагаме да се запознаете с Поканата.

Уважаеми родители - представители за Обществен съвет,

Във връзка с конституирането на нов състав на Обществения съвет към ДГ " Мечта". На 21 ноември ще се проведе среща с Вас.

Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата за провеждане на срещата.

 

На 6 октомври 2022 година от 17 часа ще се проведе заседание на ОС. на заседанието ще се обсъдят въпроси, свързани със Стратегивя за развитие на ДГ и Програми за превенция за ранно напускане на образователната система.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search