Обществен съвет

Състав на обществения съвет към ДГ „Мечта“:

Членове:

1.Габриела Милчева Павлова- председател

2.Пламен Либев Пенев- член

3.Румяна Захариева Келешева- член

4.Михаил Георгиев Станчев- член

Резервни членове:

1.Ивона Стефанова Димитрова

2.Гюла Руменова Димитрова

3.Мария Ангелова Славчева

4.Борислава Илианова Стефчова

 

meeting

sportНа 6 февруари 2024от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет.

В дневния ред на заседанието са включени въпроси, относно избора на учебни помагала, бюджет, изпълнение на проект "Спорт за всички" и други.

Предлагаме да се запознаете с Поканата.

os osНа 18 декември 2023 година от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет. В дневния ред на заседанието са включени въпроси, относно качество на образованието, обща и допълнителна подкрепа, бюджет и други.

Предлагаме да се запознаете с Поканата.

pokana zasedanie osНа 14 септември 2023 година от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет. В дневния ред на заседанието са включени въпроси, относно развитието на ДГ, етичен кодекс на ДГ и други.

Предлагаме да се запознаете с Поканата

На 20 юли 2023 година от 17 часа ще се проведе заседание на ОС.
В дневния ред са включени въпроси, свързани с изпълнение на бюджета към 20 юни 2023 година, запознаване с резултати от изходно ниво на децата в ДГ и други.
Предлагаме да се запознаете с Поканата.

На 20 януари 2023 година от 17 часа ще се проведе заседание на ОС.
В дневния ред са включени въпроси, свързани с избора на учебните помагала, изпълнение на бюджета за 2022 година и други.
Предлагаме да се запознаете с Поканата.

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search