?>

Квалификация на педагогическия персонал

Информация за предстоящи обучения

 

·  1       Тема на обучението.

Разпознаване и превенция на гнева и агресията. Форми и методи на противодействие.

·    2     Място на провеждане.

ДГ "Мечта"                       

 гр. Кюстендил    ул. "Бузлуджа" №91

·    3     Период на провеждане.

19.01.2023

·    4     Начален и краен час.

Начален час – 17;300 ч.

Краен час – 19;00 ч.

·    5     Наименование на обучителната организация.

ДГ ,,Мечта"

Вътрешноинституционална квалификация

·     6    Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

 1. Тема на обучението.

Подходът „изящна комуникация“ в педагогическата практика

 1. Място на провеждане.

ДГ "Мечта"  гр. Кюстендил  ул. "Бузлуджа" №91

 1. Период на провеждане.

23.11.2022

 1. Начален и краен час.

от 17:30 ч. до 19:00 ч. 

 1. Наименование на обучителната организация.

Вътрешноинституционална квалификация

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

15

 

 

 1. Тема на обучението.

Основен курс по първа долекарска помощ.

 1. Място на провеждане.

ДГ "Мечта"  гр. Кюстендил  ул. "Бузлуджа" №91

 1. Период на провеждане.

19.11.2022

 1. Начален и краен час.

Начален час - 09:00 ч. Краен час - 15:00 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Академия Първа Помощ

 1. Брой на педагогическите специалисти,заявили желание за участие.

15

 

 

 1. Тема на обучението.

„Успешна адаптация на децата от първа група в детската градина“

 1. Място на провеждане.

ДГ „Мечта“

 1. Период на провеждане.

12 октомври 2022 година

 1. Начален и краен час.

начален час 17.30 ч.

 краен час 19.00ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Обучение (вътрешна квалификация) на ДГ „Мечта“

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

15

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search