Финансов компонент (бюджет)

Финансов компонент (бюджет)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.06.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.03.2023 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.12.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.09.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на ДГ „Мечта” Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
ДГ "Мечта" Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
ДГ "Мечта" Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search