Документи на ДГ

На горе

Документи на ДГ - общи

Покана за заседание на ОС - 6 октомври 2022
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В ДГ "МЕЧТА" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приети на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи в ДГ "Мечта" за учебната 2022/2023 година

приета на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

Програма за предотвратяване на отпадането от образователната система на децата записани за задължително предучилищно образование учебна 2022-2023 година

приета на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ МЕЧТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА В ДГ „МЕЧТА“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Утвърденa със заповед №502/12.09.2022 година
Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/12.09.2022 година

План за образователна интеграция на децата от етническите малцинства за учебната 2022/2023 година

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

Годишен план за работа с родители в ДГ „Мечта” за учебната 2022/2023 година

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОНННАТА ДЕЙНОСТ В ДГ „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

План на координационния съвет за противодействието на тормоза и насилието в ДГ „МЕЧТА“ за учебната 2022/2023г.

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

Програма за предотвратяване на отпадането от образователната система на децата записани за задължително предучилищно образование учебна 2022/2023 година

Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година
Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет /Протокол №2 от 30.09.2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ“МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година
Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/12.09.2022 година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №504/12.09.2022 година

Покана за заседание на Обществения съвет - 11.07.2022
Покана за заседание на Обществения съвет - 20.01.2022
Покана за заседание на Обществения съвет - 30.11.2021
Покана за заседание на ОС - 06. 07. 2021г.
Покана за заседание на ОС- 16 февруари 2021 година
Покана за заседание на ОС - 7 декмври 2020 г.
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search