Групи - представяне

Яслена група

Яслена група "Гъбка"

Гъбка червенушка,
мъничка пъструшка,
кацнала в горичка,
със чадър в ръчичка.

Факти (5 )

Екип (3 )

Райна Коларова

Райна Коларова

медицински специалист

Валентина Богомилова Спасова

Валентина Богомилова Спасова

медицинска сестра

Ели Костадинова

Ели Костадинова

помощник възпитател

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search