Групи - представяне

Втора възрастова група

Втора възрастова група "Мечо Пух"

 • Възрастова група Втора възрастова група
 • Брой деца
Разно възрастова група

Разно възрастова група "Славейче"

 • Възрастова група Разно възрастова група
 • Брой деца
Разновъзрастова група

Разновъзрастова група "Врабчета"

 • Възрастова група Разновъзрастова група
 • Брой деца
Първа възрастова група

Първа възрастова група "Черешка"

 • Възрастова група Първа възрастова група
 • Брой деца
Разно възрастова група

Разно възрастова група "Звънче"

 • Възрастова група Разновъзрастова група
 • Брой деца
Смесена възрастова група

Смесена възрастова група "Ябълка"

 • Възрастова група Смесена възрастова група
 • Брой деца
Яслена група

Яслена група "Гъбка"

 • Възрастова група Яслена група
 • Брой деца

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search