ВАЖНО! АКТУАЛНО!

Важно съобщение - Възобновява се работата на детската градина

Детската градина/ясла ще бъде отворена от 22.05.2020 година, а за посещение от деца- от 27.05.2020 година при строги санитарно-хигиенни и пропускателни мерки.
В срок до 13:00 часа на 26.05.2020 година всеки родител, който желае детето му да посещава детската градина/ясла, трябва да се запознае и попълни необходимите документи (информирано съгласие и уведомление до директора). Те могат да бъдат изпратени по електронен път на имейла на съответната група, на VIBER на учителите на групите или да ги представите на хартиен носител и в двете сгради на детската градина.
Ето и документите:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ до Директора на ДГ „МЕЧТА“ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ COVID-19 (правилата за посещение в детската градина/ясла, както и изискванията към Вас)

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за родителите 

ВАЖНО!!!

На вниманието на родителите на деца от подготвителни групи в ДГ “Мечта“ !!!!!

В условията на разпространение на COVID-19 по време на ежедневния престой на децата в детската градина, времето за сън ще бъде заменено с подходящи игри и занимания на двора.

         От ръководството

 

Схеми за движението на децата и персонала в ДГ:

cs buzludja

Схема сграда база Изток

iztok

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search