Повече за ДГ "Мечта"

УВАЖАЕМИ СЕМЕЙСТВА,

logo dg mechta knНие Ви предлагаме да поверите детето си на квалифицирани педагози, психолог и логопеди, които ще се грижат за него в модерно изградена, самостоятелна и съвременна материална база, с двор за игра, спорт и почивка.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА СА :

- Уютна, спокойна и близка до семейството среда;

- Малък брой на децата в групите;

- Самостоятелна занималня, спалня и санитарен възел към всяка група

- Съобразяване с личността на детето;

- Развиване на неговата индивидуалност, способност и интереси;

- Занимания по английски език/ заплаща се от родителите/, фолклорни и съвременни танци, изящни и приложни изкуства, баскетбол и волейбол, компютри, вокална група –безплатно;

- Компетентност, професионализъм и обич от страна на екипа;

- Работим активно с родителите, превръщайки ги в наши партньори .

Нашият подход към децата:

- Обучение под формата на игра, развиващо любопитството на детето и интереса му към света;

- Топло отношение, обърнато към преживяванията на детето и неговата индивидуалност;

- Стимулиране на децата да опознават и изразяват вътрешния си свят чрез езика на различните изкуства - рисуване, театър, музика, танци;

- Избраните програми за работа развиват социалните умения на децата и подпомагат тяхната адаптация и самоизява в групата;

- На разположение в ДГ „Мечта“ са психолог и логопед.

Възможности за приемане на деца със специални образователни потребности В детската градина са приети деца със специални образователни потребности. За обучението са осигурени ресурсен учител, логопед и психолог. В детската градина има кабинет за деца със специални образователни потребности. За момента не са осигурени условия за прием на деца с физически увреждания.

Детската градина има над 40 -годишна история. Oткрита е през 1973 година като целодневна детска градина“Румяна Войвода“. През 1997 година от целодневна детска градина се преобразува в обединено детско заведение“Мечта“, а от 2002 година към нас са прехвърлени две седмични оздравителни групи, по –късно стават седмични групи; от учебната 2015/2016 година е разкрита и една полудневна група.С влизането на ЗПУО от 1 август 2016 година седмичните групи са закрити.

Детската градина работи по проблемите за интегрирането на деца от различен етнически произход. ДГ „Мечта“ е детско заведение в община Кюстендил с най-много разработени и спечелени проекти.

Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие и създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search