Документи на ДГ

На горе

Документи на ДГ - общи

Инструкции за спазване на правилна хигиена
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за родителите
ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ COVID-19
УВЕДОМЛЕНИЕ до Директора на ДГ „МЕЧТА“ ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - глава трета
Покана за събрание за обновяване състава на обществения съвет към ДГ „Мечта“ гр. Кюстендил
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ - ЛЯТО 2019 ГОДИНА В ДГ „МЕЧТА“
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ - 2018/2019 година

Утвърден със заповед №126/03.12.2018 година
Този правилник е издаден на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и актуализиран с решение №5 от протокол №2/26.11.2018 година.

Етичен кодекс на ДГ "Мечта" гр. Кюстендил

Утвърден със заповед №126/03.12.2018 година
Актуализиран на заседание на педагогическия съвет с решение №8 от протокол №2/26.11.2018 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“

Актуализирана на заседание на ПС с протокол №1/11.09.2018 година.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Приет  на заседание на ПС с протокол №1/11.09.2018 година.

Утвърден със заповед №473/11.09.2018 година.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОНННАТА ДЕЙНОСТ В ДГ „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ДГ“МЕЧТА“ гр. Кюстендил за учебната 2018/2019 година
ГОДИШЕН ПЛАН за работа с родители в ДГ „Мечта” за учебната 2018/2019 година
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search