Съобщения, предстоящо

Детската градина/ясла ще бъде отворена от 22.05.2020 година, а за посещение от деца- от 27.05.2020 година при строги санитарно-хигиенни и пропускателни мерки.
В срок до 13:00 часа на 26.05.2020 година всеки родител, който желае детето му да посещава детската градина/ясла, трябва да се запознае и попълни необходимите документи (информирано съгласие и уведомление до директора). Те могат да бъдат изпратени по електронен път на имейла на съответната група, на VIBER на учителите на групите или да ги представите на хартиен носител и в двете сгради на детската градина.
Ето и документите:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ до Директора на ДГ „МЕЧТА“ ГР. КЮСТЕНДИЛ

ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ ПРИ COVID-19 (правилата за посещение в детската градина/ясла, както и изискванията към Вас)

Инструкции за правилна хигиена на ръцете и носене на лицева маска

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за родителите 

ВАЖНО!!!

На вниманието на родителите на деца от подготвителни групи в ДГ “Мечта“ !!!!!

В условията на разпространение на COVID-19 по време на ежедневния престой на децата в детската градина, времето за сън ще бъде заменено с подходящи игри и занимания на двора.

         От ръководството

 

Схеми за движението на децата и персонала в ДГ:

cs buzludja

Схема сграда база Изток

iztok

 Уважаеми родители,
В условията на извънредно положение и предприетите ограничителни мерки срещу разпространението на корона вируса детската градина не приема деца.
Своевременно Ви информираме за получените заповеди, указания и превантивни мерки.
Ръководството на нашата детска градина ще Ви уведоми от кога тя ще беде отворена.

Днес, 26 март 2020 година Министър Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки до 12 април 2020 година, включително.


Може да се запознаете със:Заповед № РД-01-154

Уважаеми родители,
Нормално е да се почувствате разтревожени от всичко, което чувате за заболяването коронавирус (COVID-19) в момента. Разбираемо е, ако и децата ви също се чувстват тревожни. На децата може да им е трудно да разберат какво виждат онлайн или по телевизията - или чуват от други хора - така че те могат да бъдат особено уязвими за чувствакато тревожност, стрес и тъга. Откритият и подкрепящ разговор с вашите деца може да им помогне да разберат ситуацията, да се справят и дори да помогнат на другите.

Предлагаме Ви презентация, която дава отговор на въпроса: Как да разговаряме с децата за COVID-19?

 

Уважаеми родители,
Предоставяме Ви информационни материали и превантивни мерки с цел недопускане разпространението на заразата ( в условията на обявено извънредно положение във връзка с вируса на COVID-19).

 

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search