Обществен съвет

Състав на ОС:

Председател:

            Габриела Милчова Павлова

Членове:

1. Мирослава Евгениева Атанасова
2. Даниела Добрева Миленска
3.Марина Александрова Сашева

Резерви:

1. Румяна Захариева Келешева
2.Виолета Иванова
3. Момчил Стахилов Костов
4. Мерседес Сашкова Ангелова

meeting

На 6 октомври 2022 година от 17 часа ще се проведе заседание на ОС. на заседанието ще се обсъдят въпроси, свързани със Стратегивя за развитие на ДГ и Програми за превенция за ранно напускане на образователната система.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата

През месец октомври 2021 бе направена актуализация на състава на ОС.

Предлагаме Ви да се запознаете с членовете и резервните членове на Обществения съвет.

1. Габриела Милчова Павлова - председател, родител на Радостина Бориславова Павлова
2. Мирослава Евгениева Анастасова - родител на Калоян Мартинов Стоянов
3. Даниела Добрева Миленска- родител на Никола Даниелов Миленски
4. Марина Александрова Сашева- родител на Лусия Дейвидова Ганчова
Резервни членове:
1. Румяна Захариева Келешева- родител на Йоанна Христова Букурещка
2. Виолета Иванова- родител на Марио Иванов и Матю Иванов
3. Момчил Страхилов Костов- родител на Емил Момчилов Страхилов
4. Мерседес Сашкова Ангелова- родител на Сашко Асенов Ангелов

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search