Обществен съвет

Състав на ОС:

Председател:

            Габриела Милчова Павлова

Членове:

1. Мирослава Евгениева Атанасова
2. Даниела Добрева Миленска
3.Марина Александрова Сашева

Резерви:

1. Румяна Захариева Келешева
2.Виолета Иванова
3. Момчил Стахилов Костов
4. Мерседес Сашкова Ангелова

meeting

През месец октомври 2021 бе направена актуализация на състава на ОС.

Предлагаме Ви да се запознаете с членовете и резервните членове на Обществения съвет.

1. Габриела Милчова Павлова - председател, родител на Радостина Бориславова Павлова
2. Мирослава Евгениева Анастасова - родител на Калоян Мартинов Стоянов
3. Даниела Добрева Миленска- родител на Никола Даниелов Миленски
4. Марина Александрова Сашева- родител на Лусия Дейвидова Ганчова
Резервни членове:
1. Румяна Захариева Келешева- родител на Йоанна Христова Букурещка
2. Виолета Иванова- родител на Марио Иванов и Матю Иванов
3. Момчил Страхилов Костов- родител на Емил Момчилов Страхилов
4. Мерседес Сашкова Ангелова- родител на Сашко Асенов Ангелов

На 06. 07. 2021г. от 17.00 часа ще се проведе заседание на ОС. Ще бедат обсъдени въпроси, свързани с отчета за изпълнението към бюджета към 30.06.2021г. и резултатите от изходното ниво на децата в детската градина и училищната готовност на децата, постъпващи в първи клас.
Предлагаме Ви да се запознаете с Поканата.

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search