Обществен съвет

Състав на ОС:

Председател:

            Марио Христов Михов

Членове:

 1. Габриела Милчева Павлова
 2. Даниела Кирилова Кирилова
 3. Теменужка Живкова Николова

Резерви:

 1. Камелия Руменова Зафирова
 2. Виктория Крумова Тодорова
 3. Валентин Иванов Караджинов

meeting

 

 

ПОКАНА
За избор на нов състав на Обществен съвет към ДГ „Мечта“ град Кюстендил


Уважаеми родители- представители за Обществен съвет,
Във връзка с конституиране на нов състав на обществения съвет към ДГ „Мечта“ град Кюстендил Ви каня на среща, която ще се проведе на 16.12.19г. от 17:00 часа в сградата на ДГ „Мечта“ на ул. „Бузлуджа“ №19.
Информация за Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини можете да получите на информационните табла на групите.

Дата: 29. 11. 2019 г.
Директор: Анна Ангелова

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 05.08.2019г. (четвъртък) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

                                                                                                                                                                                

Дата: 22. 07. 2019г.                                                            Председател ОС: ........./п/..............

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 20. 12. 2018г. (четвъртък) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ Мечта.
 2. Запознаване с Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система.
 3. Запознаване с Плана за подкрепа за личностно развитие

 

 

                                                                                                                                                                                

Дата: 06. 12. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 23. 10. 2018г. (вторник) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ Мечта.
 2. Запознаване с Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система.
 3. Запознаване с Плана за подкрепа за личностно развитие

 

 

                                                                                                                                                                               

Дата: 10. 10. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 16. 07. 2018г. (понеделник) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

 1. Даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета на изпълнението му.

 

                                                                                                                                                                               

Дата: 08. 07. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search