Обществен съвет

Състав на ОС:

Председател:

            Габриела Милчова Павлова

Членове:

1. Мирослава Евгениева Атанасова
2. Даниела Добрева Миленска
3. Даниела Кирилова Кирилова

Резерви:

1. Мартина Александрова Сашева
2.Петя Петрова Петкова
3. Момчил Стахилов Костов
4. Мерседес Сашова Ангелова

meeting

ПОКАНА
За избор на нов състав на Обществен съвет към ДГ „Мечта“ град Кюстендил


Уважаеми родители- представители за Обществен съвет,
Във връзка с конституиране на нов състав на обществения съвет към ДГ „Мечта“ град Кюстендил Ви каня на среща, която ще се проведе на 16.12.19г. от 17:00 часа в сградата на ДГ „Мечта“ на ул. „Бузлуджа“ №19.
Информация за Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини можете да получите на информационните табла на групите.

Дата: 29. 11. 2019 г.
Директор: Анна Ангелова

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 05.08.2019г. (четвъртък) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

                                                                                                                                                                                

Дата: 22. 07. 2019г.                                                            Председател ОС: ........./п/..............

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 20. 12. 2018г. (четвъртък) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ Мечта.
  2. Запознаване с Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система.
  3. Запознаване с Плана за подкрепа за личностно развитие

 

 

                                                                                                                                                                                

Дата: 06. 12. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 23. 10. 2018г. (вторник) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ Мечта.
  2. Запознаване с Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система.
  3. Запознаване с Плана за подкрепа за личностно развитие

 

 

                                                                                                                                                                               

Дата: 10. 10. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search