Обществен съвет

Състав на ОС:

Председател:

            Марио Христов Михов

Членове:

 1. Габриела Милчева Павлова
 2. Даниела Кирилова Кирилова
 3. Теменужка Живкова Николова

Резерви:

 1. Камелия Руменова Зафирова
 2. Виктория Крумова Тодорова
 3. Валентин Иванов Караджинов

meeting

 

 

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 05.08.2019г. (четвъртък) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

                                                                                                                                                                                

Дата: 22. 07. 2019г.                                                            Председател ОС: ........./п/..............

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 20. 12. 2018г. (четвъртък) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ Мечта.
 2. Запознаване с Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система.
 3. Запознаване с Плана за подкрепа за личностно развитие

 

 

                                                                                                                                                                                

Дата: 06. 12. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 23. 10. 2018г. (вторник) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Запознаване със Стратегията за развитие на ДГ Мечта.
 2. Запознаване с Програмата за превенция на ранното напускане на образователната система.
 3. Запознаване с Плана за подкрепа за личностно развитие

 

 

                                                                                                                                                                               

Дата: 10. 10. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

гр. Кюстендил,

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 16. 07. 2018г. (понеделник) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

 1. Даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета на изпълнението му.

 

                                                                                                                                                                               

Дата: 08. 07. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

Уважаеми членове на обществения съвет

към ДГ „Мечта“

 

Каня Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе на 27. 03. 2018г. (вторник) в 17.00 часа в музикалния салон на сградата, намираща се на ул. „Бузлуджа“ №91.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

 1. Даване становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета на изпълнението му.

 

 1. Съгласуване предложението на директора за разпределението на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.

 

 1. Запознаване с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУУО.

 

 1. Запознаване с Механизма за превенция на терористични действия.

 

 

                                                                                                                                                                               

Дата: 13. 03. 2018г.                                                            Председател ОС: ........................

                                                                                                                                ( М. Михов)

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search