Нашият колектив

Запознайте се с нашия екип

Преподавателски колектив: 15 учители, от които 1 главен учител , 11 старши учители, 3 учителя.

Румяна Михова

главен учител

Галина Георгиева

главен счетоводител

Бойка Виткова

старши учител

Галина Николова

старши учител

Даниела Деникова

старши учител

Даниела Милушева

старши учител

Иванка Кудуска

старши учител

Мария Гъркова

старши учител

Радка Георгиева

старши учител

Силвия Георгиева

старши учител

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search