Нашият колектив

Запознайте се с нашия екип

Преподавателски колектив: 12 учители, от които 1 главен учител , 6 старши учители, 5 учителя и логопед по проект АПСПО.

Ралица Христова

главен учител

Галина Георгиева

главен счетоводител

Бойка Виткова

старши учител

Даниела Деникова

старши учител

Мария Гъркова

старши учител

Радка Георгиева

старши учител

Силвия Георгиева

старши учител

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search