?>

Квалификация на педагогическия персонал

Информация за предстоящи обучения

 

·         Тема на обучението.

Иновативни педагогичесски техники и технологии за билингвистично обучение

·         Място на провеждане.

ДГ "Мечта"                         гр. Кюстендил                    ул. "Бузлуджа" №91

·         Период на провеждане.

17.04,.2024 г.

·         Начален и краен час.

Начален час – 17.30ч.,

Краен час – 18.15 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ДИУУ

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

·         Тема на обучението.

Методика на игрово взаимодействие в разновъзрастови групи в детската градина

·         Място на провеждане.

ДГ "Мечта“

·         Период на провеждане.

26 февруари  2024 г

·         Начален и краен час.

Начален час - ч.,

Краен час - ч.

·         Наименование на обучителната организация.

лектория

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

·  1       Тема на обучението.

Разпознаване и превенция на гнева и агресията. Форми и методи на противодействие.

·    2     Място на провеждане.

ДГ "Мечта"                       

 гр. Кюстендил    ул. "Бузлуджа" №91

·    3     Период на провеждане.

19.01.2023

·    4     Начален и краен час.

Начален час – 17;300 ч.

Краен час – 19;00 ч.

·    5     Наименование на обучителната организация.

ДГ ,,Мечта"

Вътрешноинституционална квалификация

·     6    Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

·         Тема на обучението.

Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция.

·         Място на провеждане.

ДГ "Мечта“

·         Период на провеждане.

8 януари  2024 г

·         Начален и краен час.

Начален час - 17:30 ч.,

Краен час - 19:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

дискусия

(вътрешноинституционална)

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

·         Тема на обучението.

Ранно детско развитие – идентификация и подкрепа

·         Място на провеждане.

ДГ "Мечта“

·         Период на провеждане.

15  декември 2023 г

·         Начален и краен час.

Начален час - 10:30 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

дискусия

(вътрешноинституционална)

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

·         Тема на обучението.

Справяне със стреса и напрежението на работното място. Разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и напрежението

·         Място на провеждане.

ДГ "Мечта“

·         Период на провеждане.

2 – 3 декември 2023 г

·         Начален и краен час.

Начален час - 10:30 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

                                                     Изнесено обучение

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

·         Тема на обучението.

Как да приобщим децата със СОП и да спомогнем за преодоляването на предразсъдъците към тях от страна на останалите деца?

·         Място на провеждане.

ДГ "Мечта“

·         Период на провеждане.

25 -26 ноември 2023 г

·         Начален и краен час.

Начален час - 10:30 ч.,

Краен час - 13:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

ОРЕС

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

 1. Тема на обучението.

Подходът „изящна комуникация“ в педагогическата практика

 1. Място на провеждане.

ДГ "Мечта"  гр. Кюстендил  ул. "Бузлуджа" №91

 1. Период на провеждане.

23.11.2022

 1. Начален и краен час.

от 17:30 ч. до 19:00 ч. 

 1. Наименование на обучителната организация.

Вътрешноинституционална квалификация

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

15

 

 

 1. Тема на обучението.

Основен курс по първа долекарска помощ.

 1. Място на провеждане.

ДГ "Мечта"  гр. Кюстендил  ул. "Бузлуджа" №91

 1. Период на провеждане.

19.11.2022

 1. Начален и краен час.

Начален час - 09:00 ч. Краен час - 15:00 ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Академия Първа Помощ

 1. Брой на педагогическите специалисти,заявили желание за участие.

15

 

·         Тема на обучението.

Ранно детско развитие – идентификация и подкрепа

·         Място на провеждане.

ДГ "Мечта“

·         Период на провеждане.

19.10.2023 г

·         Начален и краен час.

Начален час - 17:30 ч.,

Краен час - 19:45 ч.

·         Наименование на обучителната организация.

лектория

(вътрешноинституционална)

·         Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

14

 

 

 1. Тема на обучението.

„Успешна адаптация на децата от първа група в детската градина“

 1. Място на провеждане.

ДГ „Мечта“

 1. Период на провеждане.

12 октомври 2022 година

 1. Начален и краен час.

начален час 17.30 ч.

 краен час 19.00ч.

 1. Наименование на обучителната организация.

Обучение (вътрешна квалификация) на ДГ „Мечта“

 1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

15

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search