Финансов компонент (бюджет)

На горе

Финансов компонент (бюджет)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.06.2022 г.
Начален бюджет за 2022г. на ДГ „Мечта” Кюстендил

Утвърден със заповед РД-00-467 от 14.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.03.2022 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.12.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.09.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.06.2021 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.03.2021 г.
ДГ "Мечта" Кюстендил - Начален бюджет 2021 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
ДГ "Мечта" Кюстендил - Начален бюджет 2020 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.
ДГ „Мечта“ - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.
ДГ „Мечта“ - НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 31.12.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на ДГ "Мечта", гр.Кюстендил към 30.09.2018 г.
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search