Защита лични данни (GDPR)

Защита лични данни (GDPR)

ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА НА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ЧЛ. 12-21 ОТ ОРЗД )
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (ЧЛ. 7, АЛ.3 ОТ ОРЗД )
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ „Мечта“ град Кюстендил
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search