Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

В съответствие с Mетодология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците - Приложение № 9

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search