Документи на ДГ

На горе

Документи на ДГ - общи

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“

Актуализирана на заседание на ПС с протокол №1/11.09.2018 година.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Приет  на заседание на ПС с протокол №1/11.09.2018 година.

Утвърден със заповед №473/11.09.2018 година.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОНННАТА ДЕЙНОСТ В ДГ „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ДГ“МЕЧТА“ гр. Кюстендил за учебната 2018/2019 година
ГОДИШЕН ПЛАН за работа с родители в ДГ „Мечта” за учебната 2018/2019 година
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search