Административни услуги

На горе

Административни услуги

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДГ „МЕЧТА”, ГРАД КЮСТЕНДИЛ
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ
Процедура - Издаване на дубликати на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ
ПРОЦЕДУРА за издаване на Удостоверения УП-2 и УП-3
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search