Детска градина "Мечта" Кюстендил - документи за изтегляне

 

 

На горе

Документи - профил на купувача

Заповед за обявяване на класирането и определяне на изпълнителите на допълнителни педагогически дейности за учебната 2020/2021 година
Протокол за резултатите от проведен конкурс по документи за избор на изпълнител на допълнителни педагогически дейности учебната 2020/2021 година
Програма за работа в допълнителна педагогическа дейност - Приложение №6
Декларация на основание чл.220,ал1 от ЗПУО - Приложение №4
Заявление за участие в конкурс - Приложение №3A
Заявление за участие в конкурс - Приложение №3
ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за извършване на допълнителни педагогически дейности
Заповед No 525/ 10.07 .2019 r. за избор на заявител по по схема “Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020 учебна година.
Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема “Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020 учебна година.
 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search