Група "Врабчета"

Разновъзрастова група

Разновъзрастова група "Врабчета"

Казват, че не съм красив,
че съм рошав и свадлив,
че не съм добър певец,
нито пък голям хубавец.


Нека да не съм красив,
да съм рошав и свадлив,
нека да не съм певец,
аз съм патриот-врабец!

Факти (5 )

 • 1. Правила на група "Врабчета"

  1. БЪДИ ПРИЯТЕЛ
  2. ИГРАЙ ЗАДРУЖНО
  3. ОТСТЪПВАЙ ИГРАЧКИТЕ
  4. ГОВОРИ ТИХО
  5. ХРАНИ СЕ КУЛТУРНО
  6. ПАЗИ ИГРАЧКИТЕ
  7. УВАЖАВАЙ ВЪЗРАСТНИТЕ

 • 2. Дневен режим в група "Врабчета"

      6:30 – 8:00 Прием на децата и работа по ателиета

      8:00 – 8:15 Утринна гимнастика

      8:15 – 8:45 Тоалет и закуска

      8:45 – 10:15 Педагогически ситуации

      10:45 – 10:30 Подкрепяща закуска

      10:30 – 11:30 Работа по ателиета / центрове, развлечения, разходки,     СПИУ. Допълнителни дейности заплащани от родителите и др.

      11:30 – 12:30 Подготовка за обяд и обяд

      12:30 -  15:00 Подготовка за следобеден сън и сън

       15:00 – 15:15 Тоалет и следобедно раздвижване

       15:15 – 15:45 Педагогическа ситуация

       15:45 – 16:15 Следобедна закуска

       16:45 – 18:30 Работа по ателиета / центрове, развлечения. Допълнителни дейности заплащани от родителите. Изпращане на децата.

 • 3. Седмична програма на група "Врабчета"
  IV възрастова група

  Понеделник

  1. БЕЛ

  2.  Музика 

  3.  Математика

  след  обяд   ИИ

  Вторник

  1.  ОС

  2.  ФК                  

  3.  БЕЛ

  След обяд  КТ

  Сряда

  1.  БЕЛ

  2.  ФК

  3.  КТ

  След обяд  ОС

  Четвъртък

  1. Математика

  2. Музика

  3. БЕЛ

  След обяд   ИИ

  Петък

  1.  БЕЛ

  2.  Физическа култура             

  3.  Музика

   След обяд  Ателие 

  III възрастова група sedmichna-programa
 • 4. Родителски актив на група "Врабчета"

  1. Цветелина Димитрова

  2. Мирослава Атанасова

  3. Даниела Станкова

 • 5. Имейл на групата:

  vrabcheta_mechta@abv.bg

Екип (3 )

Бойка Виткова

Бойка Виткова

старши учител

Людмила Стойнева

Людмила Стойнева

помощник възпитател

група "Врабчета"

-gr-vrabcheta-
-gr-vrabcheta-
-gr-vrabcheta-
-gr-vrabcheta-
-gr-vrabcheta-
-gr-vrabcheta-

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search