Групи - представяне

Разно възрастова група

Разно възрастова група "Звънче"

Много уж не ми се ще,
но така те чакам аз –
пак, звънче, в мойта група
да ме викнеш с ясен глас.

Факти (5 )

 • 1. Правила на група "Звънче"

  Ние сме приятели добри, в учение и във игри.

  Помагаме на всеки, който има нужда,

  не обиждаме другарче делим болка чужда!!!!!

  Поздравяваме с радост сутрин на вратата!!!!!!

  Ние сме приятели добри играем заедно на весели игри!!!!!

  Време за обяд е!!

  Играчките ще съберем и на място ще ги подредим!!!!!

  Пазим и подреждаме камионите и куклите добри!

  Не късай! Не чупи! Не се карай! Не се сърди!

  Думички вълшебни знаем,

  когато трябва да ги кажем не се маем!!!!

  „Добро утро” и „Довиждане”, „Благодаря „ и  „Извинявай”

  Щом е нужно ги употребявай!!!

  Ако някой те обиди не крещи, напомни му да се извини!!!!

  Думичка вълшебна ти му припомни!!!

 • 2. Дневен режим в група "Звънче"

    6.30  -  8.00       Прием на децата. Работа в ателиета.   

    8.00  -  8.15       Утринна гимнастика.

    8.15  -  8.45       Тоалет и закуска.

    8.45  - 10.15     Педагогически ситуации.

    10.15 - 10.30    Подкрепителна закуска.

   10.30  - 11.30    Работа в ателиета. Развлечения,игри на открито  СПИУ.

        Допълнителни дейности заплащани от родителите.

   11.30  - 12.30     Подготовка за обяд и обяд.

   12.30  - 15.00     Подготовка за следобеден сън и сън.

   15.00  - 15.15   Тоалет и следобедно раздвижване.

   15.15  - 15.45   Педагогическа ситуация.    

   15.45  - 16.15    Следобедна закуска.

    16.15 - 18.30    Работа в ателиета. Развлечения,игри на открито  СПИУ.

        Допълнителни дейности заплащани от родителите.Изпращане на децата

 • 3. Седмична програма на група "Звънче"

   

  ПОНЕДЕЛНИК

  ВТОРНИК

  СРЯДА

  ЧЕТВЪРТЪК

  ПЕТЪК

   

  3/4г.

  4/5г.

  3/4г.

  4/5г.

  3/4г.

  4/5г.

  3/4г.

  4/5г.

  3/4г.г.

  4/5г.

  СУТРИН

  1. БЕЛ

  2. МУЗИКА

  1. БЕЛ

  2. МУЗИКА

  1.ОС

  2. ФК

  1.

  ОС

  2. ФК

  3.

  БЕЛ

  1. БЕЛ

  2.ФК

  1. БЕЛ

  2.ФК

  1.МАТЕМАТИКА

  2. МУЗИКА

  1.МАТЕМАТИКА

  2. МУЗИКА

  1. БЕЛ

  2. ФК

  1. БЕЛ

  2. ФК

  СЛЕД ОБЯД

  1. ИИ

  1. ИИ

  1. КТ

  1. КТ

  __

  1. ОС

  1.ИИ

  1.ИИ

  ___

  ---

 • 4. Родителски актив на група "Звънче"

  1. Валентина Зарева

  2. Александрина Стоилова

  3. Мирослава Анастасова

 • 5. Имейл на групата:

  zvanche.mechta@abv.bg

Екип (3 )

Ралица Христова

Ралица Христова

главен учител

Снежана Христова

Снежана Христова

помощник възпитател

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search