Групи - представяне

Подготвителна гр. Патиланци

Подготвителна гр. Патиланци

Бате Патилане,
Драги ми Смехурко,.
Бързам да ти пиша.
Но как да захвана?

Ще почна направо с баба Цоцолана.
драги ми Смехурко.
Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Весел Патиланчо

Екип (3 )

Иванка Кудуска

Иванка Кудуска

старши учител

Цветелина Стойнева

Цветелина Стойнева

старши учител

Наташа Алексова

Наташа Алексова

пом. възпитател

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Новини от ДГ "Мечта"

Ако Ви е интересен живота в ДГ

Дизайн и изработка: www.fast-design.net

Search