Празници на ДГ

Мигове в детската градина:

Празник на плодородието - 28 септември 2019 година

deca-plod-
deca-plod-
deca-plod-
deca-plod-
deca-plod-
deca-plod-
deca-plod-
deca-plod-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-
plod-deca-

Седмица на пожарна безопастност - 09-13.09.2019 г.

bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-
bedstvia-

u4ebna-godina-
u4ebna-godina-
u4ebna-godina-
u4ebna-godina-
u4ebna-godina-

kol-
kol-
kol-

mraz-
mraz-
mraz-
mraz-

plodorodie-
plodorodie-
plodorodie-

blagodarq-
blagodarq-
blagodarq-
blagodarq-
blagodarq-
blagodarq-

bojdisvane-
bojdisvane-
bojdisvane-
bojdisvane-
bojdisvane-
bojdisvane-
bojdisvane-

m-tradicia-
m-tradicia-
m-tradicia-
m-tradicia-
m-tradicia-
m-tradicia-

 

 

 

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search