"Мога да бъда добър"

?>

Мястото и времето, в които живеем се характеризират с многообразни проблеми – бедност, неравенство, болести, агресия. Ето защо, повече от всякога се нуждаем от възпитание в дух на толерантност, хуманност и доброта между хората и към заобикалящия свят.
Добротата като ценно цвете, което трябва да обгрижваме ежедневно, беше темата на разговор с децата от гр.“Черешка“. В беседата, която проведоха, чрез редица примери от ежедневното ни поведение, затвърдиха представите как човек може да бъде много добър с малки жестове. За да си го напомняме ежедневно изработиха тематично табло.
Чрез проведените игри и оцветените картинки на тема „Мога да бъда добър“ децата от група „Мечо Пух“ демонстрираха разбиране и сътрудничество с другите, овладяха начини за споделяне и проява на доброта, толерантност и разбиране.
Група "Славейче" проведоха беседа на тема "Мога да бъда добър", като всички деца взеха участие и с радост протегнаха ръка към своите другарчета в знак на уважение и доброта.
В края на беседата, изработиха табло на същата тема, което заедно поставиха в занималнята, където да напомня на всички, че сме добри и трябва да останем такива!
Децата от група “Ябълка” отбелязаха денят на добротата като самостоятелно очертаха и изрязаха своите ръчички, и ги превърнаха в табло. Децата продължиха мисълта „Добър съм, когато…“, а отговорът бе записан на тяхната „ръчичка“. Припомниха си колко е важно да бъдем добри към хората около нас, животните и растенията, да вършим повече добри дела и да предаваме нататък добротата.
Децата от група „Звънче“ научиха много важни добродетели, които претвориха в красиво табло.
Децата от група „Врабчета“ си припомниха за добротата, отзивчивостта и желанието да окажеш помощ към човек в нужда. Под наслов „Мога да бъда добър“ – в едно общо табло споделиха своите пожелания за разбирателство, любов и мир между всички хора по света!
Докосването на децата до тези проблеми на обществото, които изискват помощ и сътрудничество са от голямо значение за израстването им като личности.
Човекът не се ражда добър или лош. Той става такъв под влияние на околните. Взаимоотношенията между родителите рефлектират върху поведението на детето. Децата копират и възпроизвеждат модели на поведение и общуване на своите родители и близки.
Родителите са първите, които показват на своите деца как да бъдат добри към заобикалящия свят. И ако семейството не си свърши работата, то тогава детската градина се явява първото място, където различни деца се събират заедно и основната цел е, те да станат приятели и да бъдат добри един към друг, а впоследствие към заобикалящия свят.
Добротата е ключ към всяко човешко същество. Тя е в усмивката, в обичта на хората, в протегната ръка и подкрепящото рамо на приятел.
Доброто е в нас и около нас. Просто трябва да отворим очите си, за да го видим, ушите си, за да го чуем, устата си, за да го изречем, и сърце, за да го почувстваме.

dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-
dabada-

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search