Награди 2023-2024 уч. година

?>

"Миг човечност"

mig mig

 

 

Група млади хора даряват хранителни продукти и мигове внимание на възрастните хора в област Кюстендил, вече седем години.
През месец декември 2023 година нашата детска градина се включи в тяхнатаинициативата.
Благодарим на всички деца и наши родители, които се включиха в инициативата.
Получихме признание и от екипа на "Миг човечност".

mig mig 1

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search